Монтьор на селскостопанска техника

Монтьор на селскостопанска техника

Монтьор на селскостопанска техника

Подробно описание на паралелката. Примерен текст.