Икономист

Икономист

Икономист

Подробно описание на паралелката. Примерен текст.