Новини
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми ученици и родители; Във връзка с писмо на МОН Ви уведомяваме, че комисията за защита на личните данни е разработила и публикувала на интернет сайта си специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни. Особено внимание заслужават практическите съвети за защита на личните данни в онлайн среда. Видеоклиповете и брошурите са достъпни на следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65 . Създаването на специализираната секция е част от информационно-разяснителната кампания за повишаване информираността на учениците относно неприкосновеността и защитата на личните данни.

Научи повече

Във връзка с проведеното събеседване за позицията "Ръководител информационни и комуникационни технологии" - няма одобрен кандидат.

Научи повече