проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“ – YOUCooperATEПроект Еразъм +

проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“ – YOUCooperATEПроект Еразъм +

проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“ – YOUCooperATEПроект Еразъм +

ПГСС с. Белозем участва в проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“ – YOUCooperATE


Проектът се съ-финансира от Еврпейската комисия и Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели. В него си партнират организации от пет страни – България, Румъния, Латвия, Унгария и Италия.
Целта на проекта е повишаване на знанията и осведомеността сред младежите с професионално селскостопанско образование и обучение относно кооперативния бизнес модел и значението на селскостопанските кооперации.
В периода 26-27 Октомври 2020 г. в училището се проведе двудневен курс, в който участие взеха ученици между 16-17 години. По време на обучението се представиха теми за истоярията на кооперативното движение в Европа и България; принципи и ценности на кооперативите; ползите от сдружаването и участието в земеделски кооперативи; видове земеделски кооперативи; SWOT-анализ на кооперативите; изготвяне на бизнес план и бъдеще на земеделските кооперативи. Учениците имаха възможност да участват в дискусия и да направят различни упражнения за да разширят своите познания относно кооперативното движение. 
Част от учениците ще имат възможност да продължат своето обучение в следващия етап от изпълнението на проекта, който ще се проведе онлайн с ученици от други училища и страни.


 Архив