• ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
 • ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
 • ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
 • Уважаеми родители, 

  На дата 14.09.2020 г.от 14.00 часа в обособените за целта зони на ПГСС с.Белозем ще се проведе родителска среща при строго спазване на противоепидемичните условия. 
  Вашето присъствие е наложително и е свързано с предпритите мерки за организация на училищното образование в условията на Ковид -19. 

  С уважение, 
  инж. Йосиф Стамболийски-Директор на ПГСС с.Белозем

 • Уважаеми родители, на дата 14.09.2020 г.от 14.00 часа в обособените за целта зони на ПГСС с.Белозем ще се проведе родителска среща при строго спазване на противоепидемичните мерки. Вашето присъствие е наложително и е свързано с предпритите мерки на организация на училищното образование в условията на Ковид -19. С уважение, инж. Йосиф Стамболийски-Директор на ПГСС с.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Уважаеми родители;

На дата  14.09.2020 г. от 14:00 часа на обособените за целта зони в ПГСС с. БЕЛОЗЕМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА при строго спазване на противоепидемичните условия. 

Вашето присъствие е наложително и е свързано с предприетите мерки за организация на училищното образование в условията на Ковид-19.

 

С уважение,

инж. Йосиф Стамболийски-Директор на ПГСС с. Белозем

Елате в нашето училище – ние ще бъдем до Вас, за да реализирате мечтите и амбициите си!

Галерия